วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

sora-tts


video

ดาวน์โหลด sora-tts (ต้นฉบับ) Dimensions: 640x480 .wmv 27mb

http://www.upload-thai.com/download.php?id=f5f3311948d34d962ec6c288641dc5a3